برچسب: سیّدافشین مُباشر

یکی از این بزرگمردان پهلوان و قهرمان خوب سیّدافشین مباشر هست که این روزها بیشتر از میادین مسابقات در میدان کمک به هم نوعان خود از سایر هم قطارانش پیشی گرفته

به راستی که در طول تاریخ آنچه موجب جاودانگیِ اَبَر مردان عالم گردیده نه جنگاوری و زور بازویشان بوده و ...

ادامه مطلب